به گزارش سایت رسمی باشگاه کیان تا کنون حدود ۲۲۰ بازدید توسط همشهریان از قسمت ثبت نام اینترنتی در سایت انجام گرفته وتعدادی از عزیزان نیز نسبت به ثبت نام…

Read More