علی اکبر شکیبا سرمربی تیم جوانان کیان در خصوص انتخاب بازیکنان تیم جوانان به سایت باشگاه گفت :کادر فنی تیم جوانان پس از بررسی و تبادل نظر به این نتیجه…

Read More