سرمربی جوانان کیان با بیان این مطلب افزود: جهت حضوری قدرتمند در مسابقات استان تا ۱۶ اردیبهشت ماه لیست تیم بسته خواهد شد وپس از آن فقط در نقاطی که…

Read More