بر اساس اعلام مدیر باشگاه با توجه به اینکه کلیه چمنهای طبیعی شهرستان در حال حاضر زیر کشت وترمیم است .تمرینات از امروز سه شنبه تا پایان فروردین ماه در…

Read More